Co to jest uzależnienie? Najpowszechniejsze rodzaje uzależnień

0
583

Uzależnienie to choroba ośrodkowego układu nerwowego, dla której typowe są zaburzenia fizjologiczne, poznawcze i behawioralne. Najpowszechniej występującymi uzależnieniami są: nikotynizm, lekomania, alkoholizm. Coraz częściej mówi się też o seksoholizmie i pracoholizmie.

Uzależnienie – co to jest i gdzie szukać pomocy?

Uzależnienie definiuje się jako nabyty stan zaburzenia psychofizycznego, dla którego typowe jest odczuwanie stałego lub okresowego przymusu zażywania danej substancji psychoaktywnej bądź wykonywania konkretnej czynności. Leczeniem uzależnień zajmują się psychiatrzy i psychoterapeuci. Proces ten jest niezwykle trudny i zależy przede wszystkim od uzależnionego. Jeśli chce on zmienić swoją sytuację, musi przyznać się przed samym sobą, że ma problem. Bez takiej postawy nie osiągnie większych rezultatów. Poradnią specjalizującą się w terapii uzależnień jest PsychoCare. Na stronie internetowej https://cplwowska.pl/ znajdziesz dokładne informacje na temat oferowanego wsparcia.

Najpowszechniejsze rodzaje uzależnień

Jednym z najbardziej rozpowszechnionych uzależnień jest alkoholizm, nazywany także chorobą alkoholową lub toksykomanią alkoholową. Charakteryzuje się utratą kontroli nad ilością spożywanego alkoholu. Rodzaj napoju wyskokowego nie ma znaczenia. Elvin Jellinek, amerykański fizjolog i biostatystyk, podzielił proces powstawania uzależnienia od alkoholu na fazy. Wyróżnił fazę wstępną prealkoholową, ostrzegawczą, krytyczną, przewlekłą. Alkoholizm zaburza życie rodzinne, powoduje problemy w kontaktach z ludźmi, kłopoty finansowe i z prawem. Ma też destruktywny wpływ na zdrowie. Najbardziej znane jego konsekwencje dla organizmu to: marskość wątroby, niedożywienie, zapalenie żołądka, wyniszczenie, polineuropatia, miopatia, zaburzenia psychiczne. W skrajnych przypadkach uzależnienie prowadzi do śmierci.

Kolejnym powszechnym uzależnieniem jest lekomania, którą określa się też jako zależność lekową lub lekozależność. Leki mają różny potencjał uzależniający. Za najbardziej uzależniające uważa się środki przeciwlękowe z grupy benzodiazepin i opioidowe leki przeciwbólowe. Lekomania wywołuje skutki psychiczne lub fizyczne, w zależności od interakcji leku i organizmu. Uzależnianie od leków jest bardzo niebezpieczne, gdyż chory wraz z jego trwaniem odczuwa potrzebę przyjmowania coraz większych dawek, żeby uzyskać pożądany efekt. Lekomania objawia się m.in.: zażywaniem leku w innym celu niż leczniczy, poszukiwaniem dostępu do leku poza kontrolą lekarza, ukrywaniem zażywania leku, próbami fałszowania recept.

Powszechnie znanym uzależnieniem jest nikotynizm. Tzw. nałogowe palenie papierosów wynika z fizycznej i psychicznej konieczności dostarczenia organizmowi zawartej w nich substancji – nikotyny. Uważa się ją za jedną z szybciej uzależniających substancji psychoaktywnych. Jej działanie wynika w dużej mierze z pobudzenia w mózgu receptorów nikotynowych, które uwalniają „hormon szczęścia”. Nikotynizm objawia się m.in.: trudnością w podjęciu, a następnie utrzymaniu, decyzji o zakończeniu palenia, odczuwaniem głodu nikotynowego – silnej potrzeby zapalenia papierosa, symptomami odstawiennymi, kiedy próbuje się rzucić palenie (np. drażliwością, osłabieniem, agresją, lękliwością, problemami z koncentracją), utratą kontroli nad liczbą wypalanych papierosów. Chorzy bagatelizują zdrowotne konsekwencje palenia, wśród których wymienia się m.in.: nowotwory, chorobę niedokrwienną serca, nadciśnienie tętnicze, rozedmę płuc, udar mózgu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here